Op deze site worden verschillende name, logo's en producten gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreffen hier merken van Schulenburg-IT en andere rechthebbenden. Elk gebruik van deze namen, logo's of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.

No comments

The author does not allow comments to this entry